En fantastisk rejse og en ny salvelse – Frede Rasmussen